Cijena zakupljenog sata je 100 kn / sat
Moguće je zakupiti minimalno 7 sati mjesečno.
Cijena dodatnog sata je 150 kn / sat
Svi zakupljeni, a neiskorišteni sati iskoristit će se tijekom idućeg mjeseca na redovno održavanje
Ugovor o održavanju sklapa se na period od najmanje 3 mjeseca

Garantirano vrijeme odziva:
- intervencija na lokaciji korisnika u roku 6 sati
- udaljena intervencija (e-mail, telefon, fax, udaljeni pristup modemom ili internetom) u roku 2 sata

Obračunske jedinice:
- intervencija na lokaciji korisnika započeti sat + 1 sat za dolazak
- Telefonska intervencija započetih 30 min razgovora
- Pismena intervencija 30 min utrošenog vremena
- Intervencija udaljenim pristupom 30 min utrošenog vremena

Napomena: korisnicima na području Novog Zagreba ne naplaćuje se dodatni sat za izlazak na lokaciju korisnika