Na osnovu broja računala i ostale informatičke opreme

Cijena održavanja se formira prema broju računala i ostale informatičke opreme (pisači, skeneri, fax uređaji, mrežna oprema...) koju je potrebno održavati.
Minimalna cijena je 700 kn mjesečno.

Uvjet za sklapanje ugovora je da korisnikova računala, oprema i software zadovoljavaju minimalnu razinu kvalitete.

Ugovaranjem ove usluge korisnik stječe pravo na neograničen broj terenskih intervencija, telefonske podrške i udaljene podrške od 0 - 24 sata.

Instalacija novih računala i dodatne opreme dodatno se naplaćuje prema cjeniku instalacija.

Ugovor o održavanju sklapa se na period od najmanje 3 mjeseca

Garantirano vrijeme odziva:
- intervencija na lokaciji korisnika u roku 6 sati
- udaljena intervencija (e-mail, telefon, fax, udaljeni pristup modemom ili internetom) u roku 2 sata

Model plaćanja održavanja:
Usluga se uplaćuje do 10. dana u mjesecu za tekući mjesec

Možete ugovoriti jedan od predefiniranih paketa paušalnog održavanja ili napraviti okvirni izračun cijene paušalnog održavanja prema broju računala i opreme koristeći naš paušalni kalkulator, ili zatražite ponudu prema Vašim specifičnim potrebama i zahtjevima.