Cijena intervencije je 150 kn / sat
Obračunska jedinica 1 sat
Intervencija na lokaciji korisnika započeti sat + 1 sat za dolazak
Telefonska intervencija započetih 30 min razgovora
Pismena intervencija 30 min utrošenog vremena
Intervencija udaljenim pristupom 30 min utrošenog vremena

Napomena: korisnicima na području Novog Zagreba ne naplaćuje se dodatni sat za izlazak na lokaciju korisnika.