Usluga instalacije Cijena
Radna stanica – Windows XP, Vista, Windows 7
Spajanje računala
Instalacija OS-a
Instalacija i podešavanje drivera
Instalacija antivirusnih aplikacija
Instalacija i podešavanje firewalla
Instalacija Office paketa
Instalacija do 2 aplikacije
Instalacija i konfiguracija printera, skenera...
Konfiguriranje veze na internet (DialUP, ADSL...)
Konfiguracija e-mail klijenta
Konfiguracija za mrežu / bežičnu mrežu
400 kn
Radna stanica – Linux (Fedora, Ubuntu)
Spajanje računala
Instalacija OS-a
Instalacija i podešavanje drivera
Instalacija antivirusnih aplikacija
Instalacija i podešavanje firewalla
Instalacija Office paketa
Instalacija do 2 aplikacije
Instalacija i konfiguracija printera, skenera...
Konfiguriranje veze na internet (DialUP, ADSL...)
Konfiguracija e-mail klijenta
Konfiguracija za mrežu / bežičnu mrežu
700 kn
Windows 2003/2008 Server 1500 kn
Exchange Server 2.000 kn
Proxy/ISA Server 2.000 kn
Small Business Server 3.000 kn
Postavljanje sustava za backup podataka 1.000 kn
Baza podataka 1 (MySQL, PostgreeSQL, Firebird) 1.000 kn
Baza podataka 2 (ORACLE, MS SQL, Interbase) 2.000 kn
Linux Server (file server, print server) 1.500 kn
Linux DNS (Bind) 1.000 kn
Linux DHCP 500 kn
Linux Open VPN 1.000 kn
Linux NFS 2.000 kn
Linux Gateway (LAN/Internet, LAN/LAN, LAN/WAN, osnovni firewall) 1.500 kn
Linux Web server (Apache: html+php+perl+ssl) 750 kn
Linux FTP server 300 kn
Linux Email server (Qmail, Sendmail...) 2.000 kn

DIMM informatika nije u sustavu PDV-a. DIMM informatika zadržava pravo izmjene cjenika.